Презиме и име Врста стручне спреме Послови на којима ради
Јанковић Тихомир Средња школа Домар/мајстор одржавања
Фитош Јармила Средња школа чистачица
Гашпар Тања Средња школа чистачица
Гашпар Зденка Средња школа чистачица
Генгељацки Катарина Средња школа чистачица
Ајдари Рукиша Средња школа чистачица