ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР
ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
ПРАВНИ ТЕХНИЧАР
ТРГОВАЦ
ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР
РАСПОРЕД АКТИВНОСТИ И КОМИСИЈЕ ЗА МАТУРСКИ И ЗАВРШНИ ИСПИТ ШКОЛСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ