Активност Школе у наредном периоду биће усмерене на  реализацију следећих циљева :

  • стицање потребних знања, навика и вештина, које ученицима омогућавају како успешно настављање даљег школовања тако и успешно укључивање у рад и производни процес,
  • формирање љубави према будућем позиву, обезбеђивање субјективних позиција ученика као основне амбиције педагошке организције рада са ученицима,
  • продуктивно ангажовање ученика кроз практичну наставу у продавницама,
  • даље јачање материјалне основе рада наставника и ученика као и развијање свести код ученика о сопственом положају у образовању као субјекту који може да утиче на услове и резултате рада,
  • развијање економске свести и активног односа према заштити и унапређивању животне средине,
  • неговање навика културног понашања у опхођењу у складу са нормама цивилизованог света и развијања културних потреба и навика
  • спровођење мера против осипања ученика из школе.
  • побољшање просторних и материјално-техничких услова рада школе
  • дигитализација наставе