ОПИС ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА
Извештаје и планове рада стручних већа и тимова слати на адресу izvestaji2019@gmail.com
Оперативне и глобалне планове слати на адресу nastavniplanovivuk@gmail.com
Школски програм слати на адресу vukstpazskprg@gmail.com
Захтеве за исправке у есДневнику слати на адресу ednevnikispravke@gmail.com

Списак одобрених уџбеника по школским годинама можете погледати ОВДЕ