АДРЕСА:

УЛИЦА СВЕТОСАВСКА БР. 5

22 300 СТАРА ПАЗОВА

ТЕЛЕФОНИ:

СЕКРЕТАРИЈАТ ШКОЛЕ: 022/310035 

ДИРЕКТОР: 022/310799 

ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА:

sm.etsvuk@neobee.net

ekonomskas@mts.rs

etsvukkaradzicsp@gmail.com