Презиме и име Врста стручне спреме Послови на којима ради
Мандић Викторија  дипломирани правник Секретар школе
Чолак Љиљана  дипломирани економиста Дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове