Име и презиме Врста стручне спреме Послови на којима ради Електронска пошта
Викторија Мандић Дипломирани правник секретар школе sekretar@etsvuk.rs
Љиљана Чолак Дипломирани економиста  дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове finansije@etsvuk.rs