Садашњи назив школе је Економско-трговинска школа ”Вук Караџић”, са седиштем у Старој Пазови, ул. Светосавска бр. 5.

Школа је уписана код Привредног суда у Сремској Митровици, Решењем  број Фи-664/95 од  12. јула 1995. године  у регистарском улошку број 1-444.

Извршен је и накнадни упис у Привредни суд ради  усклађивања шифре делатности са Законом.

Дан Школе је 08. новембар.