Економско-трговинска школа “Вук Караџић” основана 1956. године као израз потребе за кадровима економске струке у општини и шире. Све промене које су се дешавале у друштву остављале су трага и на школу. Тако је школа од 1956. године до данас прошла кроз неколико трансформација.

Од школске 1984/85. године од три постојеће средње школе у Старој Пазови, формирана је једна средња школа као Центар за образовање стручних радника ”25.Мај” са много струка, да би школске 1987/88. године дошло до издвајања економске, трговинске, угоститељске и културолошко-језичке струке и формирана  средња школа са називом ”Вук Караџић”.

Године 1992. завршила је последња генерација угоститеља, одељења Гимназије  издвојила су се у самосталну школу,  да би у  школи била уписана прва генерација биротехничара  и да би формирали истурена одељења  обрзовног  профила економски техничар и трговац у Пећинцима,  како би средња школа ”Вук Караџић” добила коначну физиономију.

У школској 2000/2001. години  дошло  је  до  издвајања  истурених одељења у  Пећинцима, којима је Техничка школа ”Миленко Веркић – Неша” и матична школа.                

Од 1995/96. године  због тадашњих дешавања дошло је повећаног  броја одељења што је проузроковало мањак школског простора,   већег броја ученика путника и високих трошкова прeвоза,  те је Школа је била принуђена да измести  одељења образовног профила економски техничар и трговац  у школски простор средњих школа у Инђији.

До  краја  школске 2003/2004.године у Инђији су била измештена по једно одељење сваког разреда образовног профила економски техничар. Ова одељења од шк. 2004/2005. године преузела је Средња школа ”Др Ђорђе Натошевић” из Инђије.