Презиме и име Врста стручне спреме Послови на којима ради
Бранислава Добрић- Бојановић Дипломирани педагог Стручни сарадник- педагог школе