О наставном плану и програму општеобразовних профила за образовни профил Посластичар можете погледати од стране 513 ОВДЕ , а о наставном плану и програму стручних премета од стране 250 ОВДЕ