Детаљније о наставном плану и програму стручних предмета за образовни профил Посластичар можете погледати од стране   ОВДЕ 

План и програм за општеобразовне предмете образовног профила Посластичар можете погледати ОВДЕ