У петак, 1.9.2023. године одељења 1/1, 1/3, 1/5, 2/1, 2/3, 2/5, 3/1, 3/3, 3/5, 4/1 и 4/3 наставу похађају у преподневној смени, од 7.30 часова, док одељења 1/2, 1/4, 1/6, 2/2, 2/4, 2/6, 3/2, 3/4, 4/2 и 4/4 наставу похађају у поподневној смени, од 13.45 часова.

Прве недеље, од 4.9.до 8.9.2023. године одељења 1/2, 1/4, 1/6, 2/2, 2/4, 2/6, 3/2, 3/4, 4/2 и 4/4 наставу похађају у преподневној смени, од 7.30 часова, док одељења 1/1, 1/3, 1/5, 2/1, 2/3, 2/5, 3/1, 3/3, 3/5, 4/1 и 4/3 наставу похађају у поподневној смени, од 13.45 часова.

Друге недеље, од 11.9. до 15.9.2023. године одељења 1/1, 1/3, 1/5, 2/1, 2/3, 2/5, 3/1, 3/3, 3/5, 4/1 и 4/3 наставу похађају у преподневној смени, од 7.30 часова, док одељења 1/2, 1/4, 1/6, 2/2, 2/4, 2/6, 3/2, 3/4, 4/2 и 4/4 наставу похађају у поподневној смени, од 13.45 часова.

Затим се смене мењају недељно.

ОДЕЉЕЊЕ

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ

ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА

1/1 Туристички техничар Драгослава Мићић
1/2 Економски техничар Бранка Совиљ
1/3 Правно – пословни техничар Александра Марковић
1/4 Финансијско – рачуноводствени техничар Гордана Вујановић
1/5 Трговац/Посластичар Марко Хаџић
1/6 Кувар Лидија Вукмирица
2/1 Пословни администратор Тијана Карановић
2/2 Економски техничар Милица Станковић
2/3 Правно – пословни техничар Јелена Барјактаревић
2/4 Финансијско – рачуноводствени техничар Наташа Тишма
2/5 Туристички техничар Драгана Дерета
2/6 Трговац/Кувар Сандра Фабиан
3/1 Пословни администратор Александра Витас
3/2 Економски техничар Станислава Рађеновић
3/3 Правно – пословни техничар Романа Кубат
3/4 Финансијски администратор Татјана Баљак
3/5 Трговац Слађана Ћулаја
4/1 Пословни администратор Зоран Ковачевић
4/2 Економски техничар Милица Наранчић
4/3 Правно – пословни техничар Душица Ђукић
4/4 Финансијски администратор Тања Боговац