Tim za zaštitu učenika od disriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja na čelu sa koordinatorom Sanjom Jovanović u toku septembra meseca održao je predavanja na temu diskriminacije i stilova komunikacije u svim odeljenjima, sa posebnim akcentom na prvu i drugu godinu.
Sa prvom godinom poseban akcenat se stavlja na prihvatanju svih novih drugara, razumevanju njihovih različitosti i lakšem uklapanju i prihvatanju svih obaveza njima nove srednje škole. uzrocima nezadovoljstava, besa kao i kako kanalisati isti.
Sa starijim razredima veća pažnja se poklanja komunikaciji, verbalnoj i neverbalnoj, kao i prihvatanju različitosti u svakom pogledu.