Тим за заштиту ученика од дисриминације, насиља, злостављања и занемаривања на челу са координатором Сањом Јовановић у току септембра месеца одржао је предавања на тему дискриминације и стилова комуникације у свим одељењима, са посебним акцентом на прву и другу годину.
Са првом годином посебан акценат се ставља на прихватању свих нових другара, разумевању њихових различитости и лакшем уклапању и прихватању свих обавеза њима нове средње школе. узроцима незадовољстава, беса као и како каналисати исти.
Са старијим разредима већа пажња се поклања комуникацији, вербалној и невербалној, као и прихватању различитости у сваком погледу.