Прве недеље II полугодишта (од 9.1.2023. до 13.1.2023. године) у преподневној смени ће наставу похађати ученици образовних профила: Економски техничар, Финансијско – рачуноводствени техничар, Финансијски администратор, Трговац и Кувар. 

У поподневној смени ће наставу похађати ученици образовних профила: Пословни администратор, Правно – пословни техничар и Туристички техничар.