O svetskom danu turizma

 

Generalna skupština Svetske turističke organizacije je na svojoj trećoj sednici u Španiji, septembra 1979. ustanovila Svetski dan turizma, koji se obeležava od 1980. godine.

Ovaj datum je izabran jer se poklapa godišnjicom usvajanja Statuta Svetske turističke organizacije 27. septembra 1970. godine.

Datum obeležavanja Svetskog dana turizma posebno je prikladan jer se dešava na kraju sezone za severnu svetsku hemisferu i početkom sezone za južnu hemisferu.

Tema ovogodišnjeg Svetskog dana turizma  je „Turizam i zelena ulaganja“ kojom se naglašava potrebu za ulaganjem u održive ciljeve u razvoju.

Sada je vreme za nova, inovativna rešenja, a ne samo tradicionalna ulaganja koja promovišu i naglašavaju ekonomski rast i produktivnost.

Kako bi se trebalo ulagati da bi turizam doprineo održivim ciljevima u razvoju? Ulaganjem u ljude, planetu i prosperitet 

  • Ulaganje u ljude – ulaganjem u obrazovanje i veštine

Ako razmišljamo o budućnosti, radna snaga u globalnom turizmu će zahtevati dodatnih 800,000 poslova godišnje za koje će biti potrebna specifična stručna obuka. Zbog ovih razloga, moramo da ulažemo u ljude, jer su oni osnova turizma da bi svi oni koji žele da budu deo ovog sektora imali istu priliku da učestvuju u kvalitetnoj turističkoj obuci bilo gde u svetu.

  • Ulaganje u planetu – ulaganjem u održivu infrastrukturu i ubrzavanjem zelenih transformacija

 U turizmu se javljaju mnoge prilike za ulaganje u nova rešenja i tehnologije za smanjenje ispuštanja ugljen dioksida i osiguranje infrastrukture koja podržava održivost klime putem prilagodljivih rešenja.

  • Ulaganje u prosperitet – ulaganjem u inovacije, tehnologije i preduzetništvo

Programi digitalizacije i inovacija su strateški prioritet kojim se podržavaju i obrazuju mladi ljudi u sektoru turizma. Štaviše, globalna potreba da se povećaju investicije u programe koji podržavaju i podstiču preduzetništvo i stvaraju prlike za inovacije, veoma je potrebna u sektoru turizma.

Da bismo uspeli, hajde da ovaj Dan svetskog turizma pretvorimo u poziv na akciju međunarodnoj zajednici, vladama, multilateralnim finansijskim institucijama, partnerima u razvoju, kao i  investitorima u privatnom sektoru da se ujedine u novoj strategiji ulaganja u turizam.

Povodom Svetskog dana turizma učenici naše škole će održati javni čas “Opština Stara Pazova kao turistička destinacija”.