Важно је да наставници током наставе на даљину бележе запажања о напредовању