1.9.2022. следеће одељења иду у школу од 8 часова:

Економски техничар 1. разред – учионица бр. 1,

Економски техничар 2. разред – учионица бр. 3,

Економски техничар 4. разред – учионица бр. 4,

Финансијско – рачуноводствени техничар 1. разред – учионица бр. 5,

Финансијски администратор 2. разред – учионица бр. 8,

Финансијски администратор 3. разред – учионица бр. 9,

Финансијски администратор 4. разред – учионица бр. 10,

Трговац и кувар 1. разред – учионица бр. 13,

Трговац 2. разред – учионица бр. 14,

Трговац 3. разред – учионица бр. 2

1.9.2022. следеће одељења иду у школу од 13.30 часова:

Пословни администратор 1. разред – учионица бр. 2,

Пословни администратор 2. разред – учионица бр. 3,

Пословни администратор 3. разред – учионица бр. 4,

Пословни администратор 4. разред – учионица бр. 5,

Правно – пословни техничар 1. разред – учионица бр. 8,

Правно – пословни техничар 2. разред – учионица бр. 9,

Правно – пословни техничар 3. разред – учионица бр. 1,

Правно – пословни техничар 4. разред – учионица бр. 10,

Туристички техничар 1. разред – учионица бр. 13