Разредни испити:

21.8.2023. у 8 часова: Практична настава (трговац),

21,22. и 23.8.2023. у 8 часова: правно – пословни техничар.

Поправни испити:

24,25, 28. и 29.8.2023. у 8 часова: правно пословни техничар,

24.8.2023. у 8 часова: Основи пословања у трговини,

28.8.2023. у 8 часова: Математика (писмени део)

29.8.2023. у 8 часова: Математика (усмени део)

28.8.2023. у 8 часова: Практична настава (трговац)

Матурски испити:

24.8.2023. у 10 часова: Тест стручно- теоријских знања (сви образовни профили)

25.8.2023. у 8 часова: Практични рад (пословни администратор и правно – пословни техничар)

28.8.2023. у 8 часова: Практичан рад (економски техничар)

29.8.2023. у 8 часова: Практичан рад (финансијски администратор)