Pogledajte uputstva za neke od besplatnih alata koji vam mogu pomoći za ostvarivanje obrazovno-vaspitnog procesa učenjem na daljinu.

https://zuov.gov.rs/predlog-i-uputstvo-za-rad-sa-alatima-za-ostvarivanje-obrazovno-vaspitnog-procesa-ucenjem-na-daljinu/