• О међународном програму процене ученичких постигнућа се можете информисати на сајту: https://pisa.rs/