Obaveštenje za roditelje o realizaciji obrazovno – vaspitnog rada učenjem na daljinu od 17.03.2020.