U saradnji sa Crvenim krstom Stara Pazova, u našoj školi je obeležen Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima, 18.10.2023.godine, predavanjem volonterke Crvenog krsta. Predavanju su prisustvovali učenici I-5 odeljenja (trgovac/poslastičar) i III-5 odeljenja (trgovac). Ova aktivnost planirana je i Planom Tima za zaštitu učenika od nasilja, zanemarivanja i diskriminacije za šk.2023/24.godinu.
Branislava Dobrić-Bojanović, pedagog škole