• ЧЛАНОВИ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

  1. Сања Јовановић – координатор тима
  2. Бранислава Добрић Бојановић – педагог
  3. Тијана Карановић – наставник економске групе предмета
  4. Наташа Тишма – наставника економске групе предмета
  5. Даринка Михајловић – наставник економске групе предмета
  6. Ирена Грабовица – наставник економске групе предмета
  7. Станислава Рађеновић – наставник енглеског језика
  8. Сандра Фабиан – наставник српског језика и књижевности
  9. Мирјана Добрић – наставник економске групе предмета
  10. Александра Никетић – наставник правне групе предмета
  11. Марио Анић – наставник физичког васпитања
  12. Милица Наранчић – наставник рачунарства и информатике
  13. Раденко Тодић – представник Савета родитеља
  14. Мартина Билић 31 – представник ученика
  15. Јована Гутовић 41 – представник ученика