• ЧЛАНОВИ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

  1. Тања Боговац – координатор тима
  2. Владимир Маринков – директор школе
  3. Романа Кубат – наставник правне групе предмета
  4. Марио Анић – наставник физичког васпитања
  5. Нада Јовановић – наставник економске групе предмета
  6. Душица Ђукић – наставни енглеског језика
  7. Мирјана Добрић – наставник економске групе предмета
  8. Мирјана Здравковић – наставник хемије
  9. Бојана Авакумовић III-2- представник ученика
  10. представник локалне самоуправе