• ЧЛАНОВИ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ

  • Татјана Баљак – координатор
  • Душица Ђукић – наставник енглеског језика
  • Бранка Совиљ – наставник математике
  • Владимир Маринков – директор школе
  • Влада Станковић 34 – представник ученика
  • Синиша Николић – представник Савета родитеља