• ЧЛАНОВИ СТРУЧНОГ АКТИВА

  1. Александра Витас – координатор тима
  2. Драгослава Мићић – наставник економске групе предмета
  3. Станислава Рађеновић – наставни кенглеског језика
  4. Марија Хемун – наставник математике
  5. Тијана Карановић – наставник економске групе предмета
  6. Бранислава Добрић-Бојановић – педагог
  7. Владимир Маринков – директор школе