• ЧЛАНОВИ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ

  1. Миленко Каралић – координатор
  2. Владимир Маринков – директор школе
  3. Гордана Вујановић – наставник српског језика и књижевности
  4. Душица Ђукић – наставник енглеског језика
  5. Марија Хемун – наставник математике
  6. Душанка Савић – наставник биологије
  7. Романа Кубат – наставник правне групе предмета
  8. Зоран Ковачевић – наставник физичког васпитања
  9. Татјана Баљак – наставника економске групе предмета
  10. Љиљана Радивојевић – представник Савета родитеља