• ЧЛАНОВИ ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ

  1. Драгослава Мићић – координатор
  2. Владимир Маринков – директор школе
  3. Бранислава Добрић-Бојановић – педагог
  4. Тања Боговац – наставник економске групе предмета
  5. Александра Витас – наставник српског језика и књижевности
  6. Драгана Маргетић – представник Савета родитеља
  7. Мартина Билић 31 – представник ученика
  8. Представник локалне самоуправе