• ЧЛАНОВИ ТИМА ЗА КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ

  1. Гордана Вујановић, наставник српског језика, координатор тима
  2. Илија Алексић, наставник верске наставе
  3. Марија Кресоја, наставник верске наставе
  4. Александра Витас, наставник српског језика и књижевности
  5. Сандра Фабиан, наставник српског језика и књижевности
  6. Драгослава Мићић – наставник економске групе предмета