• ЧЛАНОВИ ТИМА ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ

  • Татјана Богићевић, наставник економске групе предмета – координатор тима
  • Владимир Маринков, директор школе
  • Бранислава Добрић-Бојановић, педагог
  • Ана Петрович, наставник економске групе предмета
  • Драгослава Мићић, наставник економске групе предмета
  • Бранка Совиљ, наставник математике
  • Даниела Дошен, наставник енглеског језика
  • Милица Станковић – наставник економске групе предмета
  • Слађана Ерић – наставник психологије
  • Јелена Барјактаревић – наставник правне групе предмета
  • Даринка Михајловић – наставни економске групе предмета
  • Мартина Билић 31 – представник ученика