• ЧЛАНОВИ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ПРУЖАЊЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА

  1. Бранислава Добрић-Бојановић координатор тима
  2. Тијана Карановић – наставник економске групе предмета
  3. Наташа Тишма – наставник економске групе предмета
  4. Даринка Михајловић – наставник економске групе предмета
  5. Мирјана Здравковић – наставник хемије
  6. Љиљана Поповић – представник Савета родитеља