• ČLANOVI TIMA ZA INKLUZIVNO OBRAZOVANJE I PRUŽANJE PODRŠKE UČENICIMA

  1. Branislava Dobrić-Bojanović koordinator tima
  2. Tijana Karanović – nastavnik ekonomske grupe predmeta
  3. Nataša Tišma – nastavnik ekonomske grupe predmeta
  4. Darinka Mihajlović – nastavnik ekonomske grupe predmeta
  5. Mirjana Zdravković – nastavnik hemije
  6. Ljiljana Popović – predstavnik Saveta roditelja