Детаљније о наставном плану и програму општеобразовних предмета за образовни профил Посластичар можете наћи од стране 513 ОВДЕ, а о наставном плану и програму стручних предмета од стране 250 ОВДЕ