• ЧЛАНОВИ МАРКЕТИНГ ТИМА

    1. Душица Ђукић – координатор тима
    2. Татјана Богићевић – наставник економске групе предмета
    3. Тања Боговац – наставник економске групе предмета
    4. Татјана Баљак – наставник економске групе предмета
    5. Даниела Дошен – наставник енглеског језика