• ЧЛАНОВИ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉА НА РАДУ

  1. Душанка Савић, наставник биологије – координатор тима
  2. Мирјана Здравковић, наставник хемије
  3. Мирослава Мојжиш, наставник историје
  4. Славко Марковић, наставник кореспонденције
  5. Ана Томић – наставник географије
  6. Јелена Барјактаревић – наставник правне групе предмета